• Trang chủ
  • Marilyn monroe - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Marilyn monroe

Thị trường đấu giá Thế giới - P269. Hơn 175 tư trang của Marilyn Monroe chuẩn bị được đấu giá tại Julien's Auctions

29-11-2022

(Kyluc.vn) - Một trong những vật phẩm quan trọng nhất của buổi đấu giá này là bức thư do bố của Marilyn Monroe để lại cho con gái.