• Trang chủ
  • Marylebone cricket club museum - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Marylebone cricket club museum

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.825] Marylebone Cricket Club Museum (Anh): Bảo tàng thể thao lâu đời nhất thế giới

28-01-2023

(kyluc.vn - worldkings.org) Bảo tàng thể thao lâu đời nhất thế giới là nơi lưu giữ bộ sưu tập vô song các tác phẩm nghệ thuật bán vé và kỷ vật.