• Trang chủ
  • May mặc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > May mặc

Ra mắt nền tảng bình đẳng giới cho lĩnh vực may mặc tại Campuchia

12-11-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Nền tảng Bình đẳng Giới trong Trang phục & Giày dép tại Campuchia (PGEAFC) đã được đưa ra tại hội thảo do Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Campuchia (GMAC) tổ chức tại Phnom Penh vào ngày 2/11.