• Trang chủ
  • Metropolitan museum of art - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Metropolitan museum of art

(uskings) Best Hoa Kỳ - Metropolitan Museum of Art (New York) : Bảo tàng có lượng khách tham quan cao nhất tại Hoa Kỳ

12-01-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Ba bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất ở Hoa Kỳ khiến bạn không khỏi ngạc nhiên khi đọc, với Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của New York (gần 1,96 triệu khách đến địa điểm Đại lộ số 5), tiếp theo là Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington, DC (1,7 triệu khách) và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York (1,16 triệu khách).