• Trang chủ
  • Micropia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Micropia

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.602] Micropia Museum (Hà Lan): Bảo tàng vi sinh vật đầu tiên thế giới

23-05-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Micropia Museum mở cửa vào ngày 30 tháng 9 năm 2014 và là bảo tàng vi sinh vật đầu tiên thế giới.