• Trang chủ
  • Msi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Msi

(Worldkings) Top 50 chương trình đào tạo kỹ năng sống hàng đầu trên thế giới (P.4) “Life Skills Course” (Trung tâm đào tạo Imsimbi, Nam Phi): Chương trình đào tạo phát triển những kỹ năng cần thiết cho bản thân

09-11-2022

(kyluc.vn - Worldkings.org) Imsimbi Training là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo được công nhận đầy đủ với Services Seta, có mã số là 2147, là công ty Cộng tác BBBEE Cấp 1 với 51% cổ phần do người da đen sở hữu.