• Trang chủ
  • Musée d'orsay - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Musée d'orsay

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.519] Musée d'Orsay (Pháp): Bảo tàng bộ sở hữu sưu tập các kiệt tác theo trường phái Ấn tượng và hậu Ấn tượng lớn nhất trên thế giới

02-03-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Luôn có khoảng 3.000 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong Musée d'Orsay. Bảo tàng xếp thứ mười lăm trong danh sách các bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất vào năm 2020.