• Trang chủ
  • Mwc barcelona - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mwc barcelona

[Worldkings] Top 100 sự kiện sáng tạo đổi mới trên thế giới (P.03) MWC Barcelona (Tây Ban Nha): Hội nghị triển lãm di động có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

29-12-2022

(Kyluc.vn - Worldkings.org) MWC Barcelona là sự kiện có ảnh hưởng nhất thế giới đối với ngành công nghiệp kết nối. Đó là nơi các công ty hàng đầu thế giới và những người tiên phong chia sẻ tư duy lãnh đạo mới nhất về sự phát triển và tương lai của kết nối.