• Trang chủ
  • Nâng cao nhận thức - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nâng cao nhận thức

Ủy hội sông Mê Kông (MRC) ra mắt kênh nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro lũ lụt và hạn hán

12-08-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Ủy hội sông Mê Kông (MRC) đã ra mắt Kênh dự báo lũ lụt và hạn hán, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của công chúng về các điều kiện của sông ở khu vực hạ Mê Kông (LMB).