• Trang chủ
  • Não bộ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Não bộ

Hành trình Khai mở não bộ, Tối ưu hóa năng lực não bộ và cơ thể

01-11-2021

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Với khát khao mang đến sự thay đổi tích cực về trí nhớ và sức khỏe cho tất cả mọi người Việt Nam, bắt đầu từ năm 2014, Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam phối hợp với Tổ chức Kỷ Lục Châu Á, Tổ Chức Kỷ Lục Ấn Độ và Tiến Sĩ Biswaroop Roy Chowdhury thực hiện Hành trình Khai mở não bộ với các chuyên đề "Tối ưu năng lực não bộ và cơ thể”.