• Trang chủ
  • Nóng nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nóng nhất

Tháng 5/2016 đánh dấu tháng nóng nhất trong lịch sử toàn cầu

21-06-2016

Tháng 5 vừa qua là nóng nhất trong lịch sử 137 năm theo dõi, vượt quá ngưỡng nhiệt độ đặc trưng hàng năm của tháng này 0,87 độ C.

Trang 3 của 3 trang (23 bài)Đầu<123