• Trang chủ
  • Năm mới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Năm mới
0_15.jpg

Quả cầu pha lê Quảng trường Thời đại đã sẵn sàng chào năm mới 2017

30-12-2016

Vài ngày trước khi bước sang năm mới 2017, quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ đã được hoàn thiện.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 11 của 11 trang (105 bài)Đầu<...11
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ