• Trang chủ
  • Năm mới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Năm mới
0_Phao_hoa_2016_JODD.JPG

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa trên sà lan ở sông Hàn chào năm mới

29-12-2016

Màn pháo hoa tại Đà Nẵng kéo dài từ 21h15 -21h30 hôm 31/12, ngay sau khi cầu Rồng chấm dứt phun lửa, nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 11 của 11 trang (103 bài)Đầu<...11
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ