• Trang chủ
  • Năng lượng mặt trời - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Năng lượng mặt trời
0_bio-fuel.png

Thụy Sĩ chế xăng máy bay từ ánh sáng mặt trời

06-08-2022

(kyluc.vn) Thụy Sĩ chế xăng máy bay từ ánh sáng mặt trời, bộ giáp lớn nhất thế giới, máy xóa mực giúp tái sử dụng giấy là nội dung trong cụm tin dưới đây.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 9 trang (82 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ