• Trang chủ
  • Năng lượng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Năng lượng
0_Byron_Bay_Solar_Powered_Train.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.203] Byron Bay Train (Úc): Tuyến tàu chạy theo lịch trình bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới

09-06-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Byron Bay Train được cải tạo lại và chạy bằng năng lượng mặt trời từ 2017.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 23 trang (229 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ