• Trang chủ
  • Năng lượng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Năng lượng
0_USS-Nautilus.jpg

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P62 - USS Nautilus (Connecticut) : Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên Hoa Kỳ

18-03-2022

(kyluc.vn - uskings.us) USS Nautilus (SSN-571) là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hoa Kỳ và là tàu ngầm đầu tiên hoàn thành quá trình lặn ở Bắc Cực vào ngày 3 tháng 8 năm 1958. Sĩ quan chỉ huy ban đầu của tàu là Eugene Parks "Dennis" Wilkinson, một sĩ quan hải quân rất được kính trọng, đồng thời là người đã tạo tiền đề cho nhiều giao thức của Hải quân hạt nhân của Hoa Kỳ ngày nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 23 trang (228 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ