• Trang chủ
  • Nơi duy nhất trên thế giới tồn tại hoa hồng đen - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nơi duy nhất trên thế giới tồn tại hoa hồng đen

Điểm tin Kỷ lục: Nơi duy nhất trên thế giới tồn tại hoa hồng đen huyền bí

26-04-2020

Không nơi nào khác trên thế giới trồng được loại hoa hồng đang sắp tuyệt chủng này.