• Trang chủ
  • Nơi lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nơi lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.48) Viện Hải Dương Học (Nha Trang) - Nơi lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất Việt Nam

23-09-2020

(Kỷ lục - VietKings) Viện Hải Dương Học tọa lạc tại địa chỉ số 1, Cầu Đá, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà. Viện Hải Dương Học là nơi lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất Việt Nam.