• Trang chủ
  • Neuschwanstein castle - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Neuschwanstein castle
0_Castle_Neuschwanstein.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.598] Neuschwanstein Castle (Đức): Lâu đài cao nhất thế giới tính từ mặt đất

19-05-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Điểm cao nhất của Lâu đài Neuschwanstein nhìn ra làng Hohenschwangau, cách mặt đất 65 mét.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ