• Trang chủ
  • Ngành giải trí việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngành giải trí việt nam

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] T Production: Gần 10 năm đồng hành và phát triển cùng ngành giải trí Việt

29-06-2022

(KỶ LỤC - WOWTIMES) Được sáng lập năm 2013 bởi Đạo diễn, Nhà sản xuất Trần Thành Trung, T Production không chỉ tạo được nhiều tiếng vang bởi các chương trình và sự kiện về âm nhạc, văn hóa mang đậm bản sắc Việt, mà còn được biết đến là đơn vị tiên phong trong thực hiện các dự án cộng đồng.