• Trang chủ
  • Ngày khoa học công nghệ việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngày khoa học công nghệ việt nam

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] Kỷ niệm 6 năm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5/2014 – 18/5/2020)

17-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 là ngày hội tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới.