• Trang chủ
  • Ngân hàng số myvib 2.0 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngân hàng số myvib 2.0

Ngân hàng số MyVIB 2.0 xác lập hai Kỷ lục Việt Nam

16-06-2022

(Kỷ lục - VietKings) Phiên bản Ngân hàng số MyVIB 2.0 của VIB xác lập hai kỷ lục Việt Nam với công nghệ thực tế tăng cường (AR) và nền tảng Cloud-native.