• Trang chủ
  • Ngân hàng tmcp phương đông - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngân hàng tmcp phương đông

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 25 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Phương Đông- OCB Bank (10/06/1996 - 10/06/2021)

09-06-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) được thành lập từ ngày 10/06/1996.