• Trang chủ
  • Người mỹ đầu tiên không phải tổng thống - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người mỹ đầu tiên không phải tổng thống

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.191. Benjamin Franklin, người Mỹ đầu tiên không phải Tổng Thống, được xuất hiện trên đồng đô la Mỹ

07-05-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Benjamin Franklin (17 tháng 01 1706 - 17 tháng 4 1790) là một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.