• Trang chủ
  • Người pà thẻn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người pà thẻn

Top 100 Lễ hội và sự kiện nổi bật của Việt Nam 2022 ( P.91): Lễ hội nhảy lửa (Hà Giang) – Phong tục đặc biệt của người Pà Thẻn

04-10-2022

(ky luc – top) Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn có từ lâu đời và được truyền lại qua nhiều thế hệ, bao hàm trong đó những yếu tố văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh.