• Trang chủ
  • Người phụ nữ duy nhất thế giới đi nước ngoài không cần hộ chiếu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người phụ nữ duy nhất thế giới đi nước ngoài không cần hộ chiếu

Ai là người phụ nữ duy nhất thế giới đi nước ngoài không cần hộ chiếu?

17-01-2022

Hộ chiếu là thứ giấy tờ không thể thiếu với bất cứ ai trên thế giới khi cần xuất ngoại. Nhưng có một phụ nữ duy nhất trên thế giới không cần điều này.