• Trang chủ
  • Người trẻ nhất đến mọi quốc gia trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người trẻ nhất đến mọi quốc gia trên thế giới

Cô gái phá kỷ lục người trẻ nhất đến mọi quốc gia trên thế giới

08-06-2019

Ban đầu du khách Mỹ Lexie không nghĩ đến kỷ lục, mà chỉ muốn là một phượt thủ rong ruổi khắp nơi.