• Trang chủ
  • Người việt đầu tiên biên soạn từ điển về cách dùng tiếng anh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người việt đầu tiên biên soạn từ điển về cách dùng tiếng anh

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Người Việt đầu tiên biên soạn Từ điển về cách dùng tiếng Anh

06-05-2019

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Từ điển Cách dùng Tiếng Anh (Dictionary of English Usage) do Ông Lê Đình Bì biên soạn và đươc Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt-First News liên kết với Nhà xuất bản Trẻ phát hành vào năm 2006. Với 967 trang, cuốn từ điển dành phần lớn để giải đáp những sai sót, lầm lẫn trong cách dùng từ và cụm từ. Đây chính là Quyển từ điển cách dùng tiếng Anh đầu tiên do người Việt Nam biên soạn.