• Trang chủ
  • Người việt nam đầu tiên viết từ điển cười bằng thơ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Người việt nam đầu tiên viết từ điển cười bằng thơ

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P23: Nhà thơ, Kỷ lục gia Phạm Thiên Thư - Người Việt Nam đầu tiên biên soạn từ điển cười

08-04-2019

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Nhà thơ Phạm Thiên Thư là người Việt Nam đầu tiên viết từ điển cười bằng thơ Điểm đặc trưng của tác phẩm “Từ điển Cười -Tiếu liệu pháp” là hàng ngàn bài thơ đều được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Ông cũng là người thi hóa Kinh Hiền Ngu theo thể thơ lục bát.