• Trang chủ
  • Ngọc phật viện - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngọc phật viện
0_Jade_Buddha_Palace_in_Anshan.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.793] Jade Buddha Palace (Trung Quốc): Ngôi chùa sở hữu tượng phật ngọc lớn nhất thế giới

10-05-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Tượng Phật lớn nhất được làm từ một khối ngọc bích,nặng 260,76 tấn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ