• Trang chủ
  • Nghệ thuật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghệ thuật
16472_hinh-thue.jpg

Đỉnh cao của nghệ thuật thêu là đây chứ đâu?

22-04-2016

Những bức ảnh dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải khâm phục về tài thêu tuyệt đỉnh của các nghệ nhân.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 36 của 36 trang (357 bài)Đầu<...36
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ