• Trang chủ
  • Nghệ thuật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghệ thuật
0_Chinese179.jpg

Top 30 những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại độc đáo trên thế giới - Thư Pháp Trung Hoa (Trung Quốc) (P.1): Môn nghệ thuật tao nhã của các tao nhân và người có học

17-09-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nghệ thuật thư pháp Trung Quốc là việc viết chữ bằng mực tàu trên giấy hoặc lụa. Chữ được viết thường là chữ Hán hoặc chữ Nôm theo các phong cách khác nhau.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 36 trang (357 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ