• Trang chủ
  • Nghi lễ chia tay người đã khuất ở ninh thuận - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nghi lễ chia tay người đã khuất ở ninh thuận

Nghi lễ chia tay người đã khuất ở Ninh Thuận

25-03-2019

Dịp mùa xuân, người Raglai tiến hành nghi lễ quan trọng thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người đã mất.