• Trang chủ
  • Ngoài không gian - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ngoài không gian

Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy đột biến DNA trong máu của những phi hành gia

12-09-2022

(kyluc.vn) Các nhà nghiên cứu lưu trữ máu của phi hành gia trong 20 năm để xem xét những chuyến bay ngắn bằng tàu con thoi ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe con người.

Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối