• Trang chủ
  • Nguyễn phước lộc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nguyễn phước lộc

Xác lập kỷ lục cây sanh bonsai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam

11-01-2022

(Kỷ lục - VietKings) Cây sanh cao trên 5m, đường kính tán 6,2m, bề hoành gốc 3,5m có tuổi thọ hơn 120 năm được xác lập Kỷ lục là Cây sanh bonsai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam.