• Trang chủ
  • Nhà hát ca múa nhạc việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà hát ca múa nhạc việt nam

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 71 năm ngày thành lập Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (14/11/1951 – 14/11/2022)

14-11-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam được thành lập ngày 14/11/1951, là đơn vị xây dựng, tổ chức, biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng, đơn vị sưu tầm, bảo tồn và lưu giữ phát triển hiện đại nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc.