• Trang chủ
  • Nhà hát lớn hải phòng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà hát lớn hải phòng

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.40) Nhà hát Lớn Hải Phòng- 118 năm biểu tượng lừng danh của thành phố Cảng (1904- 2022)

13-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nhà hát Lớn Hải Phòng là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia. Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hải Phòng, Nhà hát là nơi chứng kiến nhiều sự kiện cách mạng quan trọng của Hải Phòng và đất nước. Công trình còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa và nghệ thuật.