• Trang chủ
  • Nhà hát múa rối việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà hát múa rối việt nam

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 66 năm ngày thành lập Nhà hát múa rối Việt Nam (12/03/1956 - 12/03/2022)

11-03-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME Nhà hát Múa rối Việt Nam được thành lập ngày 12/3/1956 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • 0_nha-hat-mua-roi_Viet-Nam.jpg

    [VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 65 năm ngày thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam (12/03/1956– 12/03/2021)

    12-03-2021

    [VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Nhà hát Múa rối Việt Nam được thành lập ngày 12/3/1956 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, sau hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã trở thành trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất của cả nước. Tiền thân là Đoàn múa rối Trung ương, đến nay, Nhà hát Múa rối Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, với nhiệm vụ phát huy nghệ thuật múa rối truyền thống và tiếp thu tinh hoa của nghệ thuật múa rối thế giới, xây dựng nghệ thuật múa rối truyền thống và hiện đại.