• Trang chủ
  • Nhà hát thành phố hồ chí minh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà hát thành phố hồ chí minh

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.36) Dấu ấn về một thời hòn ngọc viễn đông Sài Gòn đầu thế kỷ 20- 124 năm Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (1898- 2022)

11-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1898, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và biểu tượng cho Sài Gòn xưa và nay, gợi nhớ dấu ấn về thời hòn ngọc viễn đông- Sài Gòn đầu thế kỷ 20.