• Trang chủ
  • Nhà hát trong nhà lâu đời nhất còn hoạt động trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà hát trong nhà lâu đời nhất còn hoạt động trên thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.674] Teatro Olimpico (Ý): Nhà hát trong nhà lâu đời nhất còn hoạt động trên thế giới

06-08-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Nhà hát được khánh thành vào ngày 3 tháng 3 năm 1585 với tác phẩm Oedipus Rex của Sophocles.