• Trang chủ
  • Nhà máy điện lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà máy điện lớn nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.308 - Sihwa Lake Tidal Power Station (Hàn Quốc): Nhà máy điện thủy triều lớn nhất thế giới

13-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Khi hoàn thành vào năm 2011, nó đã vượt qua nhà máy điện thủy triều Rance 240 MW – là đơn vị giữ kỷ lục nhà máy điện thủy triều lớn nhất thế giới trong 45 năm.