• Trang chủ
  • Nhà máy hỗn hợp điện và khử mặn nước biển lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà máy hỗn hợp điện và khử mặn nước biển lớn nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.175] - Ras Al-Khair Power and Desalination Plant (Ả Rập Xê Út): Nhà máy hỗn hợp điện và khử mặn nước biển lớn nhất thế giới

07-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Ras Al-Khair Power and Desalination Plant, Ả Rập Xê Út là nhà máy hỗn hợp điện và khử mặn nước biển lớn nhất thế giới. Nhà máy sử dụng một hệ thống hỗn hợp 8 đơn vị nhấp nháy nhiều nấc và 17 đơn vị thẩm thấu ngược.