• Trang chủ
  • Nhà máy thu khí carbon - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà máy thu khí carbon

Nhà máy thu khí carbon lớn nhất nước Anh đi vào vận hành

30-06-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Nhà máy sẽ sử dụng carbon dioxide để tạo ra natri bicarbonate ở mức độ dược phẩm.