• Trang chủ
  • Nhà sáng lập - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà sáng lập
0_KYLUC-VN_1000-NHA-SANG-LAP-CONG-NGHE-TAI-CHINH-THE(1).jpg

1000 Nhà sáng lập Công nghệ tài chính thế giới - Số 20 La Dân, nhà sáng lập nền tảng thanh toán trả góp và quản lý đầu tư Qudian (Trung Quốc)

03-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) udian là nhà bán lẻ đồ điện tử từ Trung Quốc cung cấp nền tảng thanh toán trả góp và quản lý đầu tư để cho vay vi mô đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 13 trang (127 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ