• Trang chủ
  • Nhà sáng lập - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà sáng lập
0_KYLUC-VN_1000-NHA-SANG-LAP-CONG-NGHE-TAI-CHINH-THE(1).jpg

1000 nhà sáng lập công nghệ tài chính thế giới - Số 9 Siew Yuen Tuck, Đồng sáng lập và CEO của Jirnexu (Malaysia)

29-10-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Jirnexu Sdn Bhd (trước đây gọi là Saving Plus Sdn Bhd) đã bắt đầu khi hai người trẻ đã dành phần lớn cuộc sống của họ học tập và làm việc tại Anh về Malaysia vào năm 2010 và thấy rằng các quy trình ngân hàng và bảo hiểm ở Malaysia vẫn còn vụng về và thủ công. Từ đó, họ bắt đầu phát triển ngành dịch vụ tài chính.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 13 trang (127 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ