• Trang chủ
  • Nhà văn đầu tiên dùng chân để viết - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà văn đầu tiên dùng chân để viết

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P14: Thầy Nguyễn Ngọc Ký - Nhà giáo, nhà văn đầu tiên dùng chân để viết

20-03-2019

(Kỷ lục - VietKings) Tấm gương vượt khó của thầy Nguyễn Ngọc Ký - người thầy dạy học, viết văn bằng chân đầu tiên ở Việt Nam đã lan tỏa và truyền động lực cho nhiều thế hệ thanh niên, học sinh ở Việt Nam...