• Trang chủ
  • Nhà xuất bản kadowaka - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhà xuất bản kadowaka

Nhật xuất bản truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt Nam

30-03-2022

Nhà xuất bản Kadowaka phát hành bộ truyện về bóng đá Việt Nam với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao và đồng đội giữa trẻ em hai nước.