• Trang chủ
  • Nhân sâm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhân sâm
0_Nhan-sam-tuoi-Han-Quoc-2.jpg

Bài thuốc “trời, đất và người” dành cho Xuân

05-02-2016

Theo Đông y quan niệm: người (nhân), trời (thiên) và đất (địa) là một khối thống nhất và do đó là 3 yếu tố (tài) của vũ trụ, 3 yếu tố đó gộp trong một thang thuốc gọi: “rượu tam tài”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 2 trang (11 bài)Đầu<12
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ