• Trang chủ
  • Nhật báo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhật báo

(VIỆN KỶ LỤC CHÂU MỸ - AMRI) Hành trình quảng bá Kỷ lục Châu Mỹ - P12 - Diario Oficial El Peruano (Peru): Tờ nhật báo tiếng Tây Ban Nha lâu đời nhất hiện còn lưu hành tại châu Mỹ

31-01-2024

(worldkings.org) Diario Oficial El Peruano (The Peruvian Official Newspaper) là tờ nhật báo chính thức của Peru. Tờ báo được thành lập vào ngày 22 tháng 10 năm 1825 và là tờ báo tiếng Tây Ban Nha lâu đời nhất còn được lưu hành tại châu Mỹ.