• Trang chủ
  • Nhựa bình minh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhựa bình minh

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 45 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (16/11/1977- 16/11/2022)

16-11-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nhà Máy Công Tư Hợp Doanh Nhựa Bình Minh – tiền thân của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh được thành lập ngày 16/11/1977. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã trở thành doanh nghiệp sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam.