• Trang chủ
  • Nhiên liệu hóa thạch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nhiên liệu hóa thạch

New York tiên phong đổi mới 900 xe hơi điện cho đội xe của thành phố

09-01-2023

(kyluc.vn) Chính quyền New York (Mỹ) cho biết sẽ thay thế hơn 900 phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch do thành phố sở hữu bằng các mẫu xe điện.